نقدی بر واحدهای محروم دانشگاه آزاد

در این بحث به واحدهای مناطق محروم پرداخته میشود.

استراتژی دولت ها برای کارمندان مناطق محروم

در تمام نقاط دنیا برای ایجاد عدالت در سراسر کشور و ترغیب قشر تحصیلکرده به خدمت در مناطق کم برخوردار و محروم  دولت ها برنامه های حمایت از این مناطق و کسانی که به این مناطق مهاجرت میکنند را دارند. بعنوان مثال دولت کانادا به شهروندانی که در مناطق سردسیر کاندا مشغول به کار و آبادانی شوند مالیات کمتری اخذ میکند و یا حتی در ایران نیز برای نظامیان و کارمندانی که در مناطق محروم  و مرزی مشغول به خدمت هستند مزایایی را در نظر میگیرند تا همواره عده ای برای فعالیت در این مناطق که بسیار استراتژیک هستند انگیزه داشته باشند.

وضعیت واحدهای مناطق مخروم در دانشگاه آزاد
ولی متاسفانه در دانشگاه آزاد وضع برعکس است کسانی که در واحدهای دور افتاده و مرزی و محروم خدمت میکنند نه تنها با کمبود طبیعی منابع و امکانات مواجه هستند بلکه با کمبود دانشجو مواجه هستند که این باعث می شود از بسیار از مزایایی مانند گرفتن پایان نامه  های ارشد و دکتری و طرح پژوهشی .......برخوردار نباشند و در مواردی حتی در پرداخت حقوق هم دچار مشکل شوند. حال آنکه واحدهای مناطق برخوردار مانند پایتخت یا مراکز استانها براحتی از مزایایی زیادی بهره مند هستند. این روند دقیقا برخلاف روند توسعه در تمام دنیا می باشد.

راهکار

راه حل 1:

هرچند یکسان سازی حقوق و پرداخت از خزانه مرکزی میتواند راهکار مفیدی  تلقی گردد تا افرادی که در مناطق محروم مشغول تدریس هستند اندکی از حقوق و مزایای بالاتری برخوردار شوند ولی اگر واقع بین باشیم این طرح به سادگی میسر نخواهد شد

راه حل 2:

اساتید مناطق محروم و ودرو افتاده از یکسری مزایایی که بار مالی برای مجموعه ندارند بهره مند گردند مانند کسر موظفی مثلا استادیارهای مناطق محروم بجای 12 واحد تدریس 8 واحد تدریس داشته باشند یا شرط تبدیل مربی به استادیاری برای منطق محروم دادن یک مقاله باشد و ...... باشد تا این عزیزان انگیزه ای برای خدمت در مناطق محروم داشته باشند.

 

 

 


برچست ها :